Odstoupení od smlouvy

Podle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 kalendářních dnů po převzetí zboží. Tato lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.
 
Odstoupení od smlouvy je potřeba doručit prodávajícímu v písemné formě a to buď na e-mail info@modernidifuzery.cz nebo doporučeným dopisem na adresu Věra Umanová, K Zámku 1068, 190 12, Praha 9. Kupující může pro tyto účely využít (není to však jeho povinností) tento formulář.
 
Zakoupené zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.
 
V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Vrácení platby proběhne bezhotovostně na bankovní účet, který kupující uvedl při odstoupení a to až po obdržení vráceného zboží prodávajícím.
 
POZOR
  • Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. V našem případě tedy není možné vrátit otevřené balení esenciálního oleje.
 
  • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Aroma difuzér tedy můžete zapojit a vyzkoušet a následně se rozhodnout, že Vám nevyhovuje. Zboží také nemusí být vráceno v originálním obalu, ale prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady budou vždy posuzovány individuálně a budou kupujícímu naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
 
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Proto je při vracení difuzéru od firmy Hanscraft nutné vrátit i neotevřený esenciální olej Sladký pomeranč BIO 5 ml. Není-li to možné, bude částka za vrácené zboží ponížena o hodnotu dárku - 125 Kč.